Търговия и доставки

Дейности

Доставки по индивидуални поръчки
Регулярни доставки на суровини, материали и части за електропроводни и кабелни линии – ниско, средно и високо напрежение
Проучване на пазара и изготвяне на анализи

Дейности

» Доставки на всички видове арматурни части за високо напрежение.

» Доставка на изолатори за високо напрежение. 

» Доставка на стълбове черни и поцинковани и други видове метални конструкции, използвани в енергетиката. 

» Пълна доставка на необходимите суровини, материали, съоръжения и части за изпълнение на даден обект. 

» Доставки до място, фиксирано от клиента, включително и със специализиран високопроходим транспорт.