Строителство и монтаж

Области

Въздушни електропроводни линии до 750 kV
Подстанции до 400 kV
Заземителни инсталации
Мълниезащита

Дейности

»     Изграждане до ключ на обекти от електроенергийната стуктура

»     Пълна рехабилитация на електропроводи високо напрежение 

»     Частична рехабилитация на електропроводи – подмяна на гръмозащитно въже, подмяна на проводници,

        укрепване или подмяна на стълбове 

»     Разработване на оригинални технологии при рехабилитацията на външните уредби на подстанции и

       рехабилитацията на електропроводи 

»     Разработване и изграждане на специфични мълниезащитни и заземителни инсталации.