Контакти

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Контакти
Адрес за кореспонденция

ул. Враня № 114,
1309 София, България

Централа
тел.: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
факс: /02/ 812 97 96
ел. поща: office@impuls-ko.com

Счетоводство: 
02/ 812 97 60

Строителство: 
02/ 812 97 84

Търговски отдел:
02/ 812 97 89

Запитване