Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home За нас Персонал
Персонал

Колективът на „ИМПУЛС КО”ООД е съставен от над 100 висококвалифицирани специалисти и работници – управленски, инженерно-технически и изпълнителски персонал. Тяхна задача е да отговарят на непрекъснато повишаващите се изисквания за качество в работата, които  партньорите на компанията поставят.

  • „ИМПУЛС КО”ООД води целенасочена политика за наемане и обучение на млади специалисти, на които се осигуряват необходимите условия за професионална реализация и развитие;
  • Осъществяват се програми насочени към квалификация и тясна специализация за изпълнение на конкретни задачи, насочени към усъвършенстване и мотивация на целия персонал;
  • Реализират се индивидуални програми за първоначално обучение на всеки специалист и работник;
  • Персоналът непрекъснато се обучава за спазването на изискванията за работа и се инструктира за обезпечаване на безопасни и здравословни условия на труд;
  • Обученията относно внедрената Интегрирана система за управление на качеството са силно застъпени, което гарантира високо качество при реализацията на отговорни проекти от компанията;
  • Служителите преминават обучения, след които придобиват необходимите сертификати, удостоверения, дипломи, атестати и др.

 

Специализираните монтажни бригади наброяват над 60 души с квалификационни групи от ІІІ-та до V-та и работят под ръководството на Ръководител направление „СМД“, Ръководители обекти и технически ръководители, които са с богат опит в страната и чужбина. При изпълнението на поръчки дружеството влага само висококачествени материали, придружени със сертификати за качество и декларация за съответствие на продукта издадени от лицензирани лаборатории и упълномощени от производителя доставчици.

 

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co